Elke werkdag om 23:00 uur op NPO 1

Dit waren de opvallendste momenten van het debat over de regeringsverklaring

Dit waren de opvallendste momenten van het debat over de regeringsverklaring

Woensdag hebben alle fractievoorzitters laten weten wat ze van de plannen van het nieuwe kabinet vinden. Vandaag antwoordt de minister-president.

Premier Rutte vindt dat je onverantwoorde risico's neemt met Nederlandse banen als de dividendbelasting in stand blijft. In het debat over de regeringsverklaring zei hij dat dit geen ideologisch punt is, maar dat Nederland aantrekkelijk moet blijven voor internationale bedrijven. "Anders prijzen we Nederland uit de markt en dat gaat ten koste van werkgelegenheid."

Rutte houdt dus vast aan de maatregel uit het regeerakkoord om de dividendbelasting af te schaffen. De linkse oppositie protesteerde fel tegen de houding van het kabinet. Volgens GroenLinks, SP en PvdA is het een cadeautje voor het bedrijfsleven en een "heilloze weg". Ze benadrukten dat veel economen grote vraagtekens bij de maatregel zetten.

Namens de Partij voor de Dieren pleit fractieleider Marianne Thieme niet voor een verlaging van de dividendbelasting, maar voor het verlagen van belasting op arbeid.

 

'Iedereen gaat erop vooruit'

De oppositie is niet mals over de voornomen btw-verhoging. De belofte van Rutte dat 'iedereen er op vooruitgaat' door de plannen van zijn kabinet, wordt niet geaccepteerd. Onder andere de PVV, 50PLUS, SP en GroenLinks stellen kritische vragen aan de minister-president.

Volgens 50PLUS-leider Henk Krol profiteren ouderen niet in gelijke mate mee. Rutte noemt een reeks maatregelen op die speciaal op de portemonnee van ouderen zijn gericht. Krol noemt Rutte-III een 'anti-ouderen kabinet'.

Lodewijk Asscher (PvdA) vindt het principieel onjuist dat mensen met een arbeidshandicap soms minder dan het minimum loon verdienen. Rutte zegt dat hij in bepaalde omstandigheden, als mensen "op weg zijn naar betaald werk" bijvoorbeeld, kan accepteren dat zij tijdelijk onder die grens zitten. Hij zegt dat hij de voorbeelden kent van mensen met een arbeidshandicap die daarna toch weer volwaardig meedoen op de arbeidsmarkt.

Emile Roemer (SP) vindt dat de lage inkomens zijn vergeten. "Ze gaan er soms in procenten wat op vooruit, maar in euro's niet. Twee procent van niks blijft niks." De premier zegt dat er nou eenmaal inkomensverschillen zijn, maar dat ook de mensen die het moeilijk hebben er op vooruit gaan. Hij zegt dat er daarnaast nog specifieke maatregelen worden genomen. "Ik spreek die mensen ook, die aan het eind van hun salaris een stuk maand overhouden."

'Ik heb het gevoel dat deze minister-president meer opkomt voor het grootbedrijf, dan voor het midden- en kleinbedrijf (MKB), zegt GroenLinks-leider Jesse Klaver. 'Heeft u gekeken naar de verschillende sectoren? Ik vraag de minister-president om een toezegging dat er een 'impact assessment' wordt gemaakt over alle sectoren. Ik wil dat we goed gaan kijken hoe deze maatregelen uitpakken. Wat zijn de verwachtte gevolgen? Premier Rutte wil die toezegging niet doen.

 

Twee nationaliteiten mag

Woensdag kondigde PVV-leider Geert Wilders een motie van wantrouwen aan voor Kajsa Ollongren (D66) vanwege haar dubbele paspoort. Hij vindt dat zij daardoor ook een 'dubbele loyaliteit' heeft. Een Nederlands volksvertegenwoordiger zou dat niet mogen hebben, volgens Wilders. Rutte zei dat het "enkele feite van een meervoudige nationaliteit voor iemand in een publiek ambt geen grond kan zijn om zijn betrouwbaarheid in twijfel te trekken".

Minister Ollongren heeft ook de Zweedse nationaliteit, staatssecretaris Visser ook de Kroatische. De premier noemde de houding van Wilders "slappe hap", omdat die in 2010 geen motie van wantrouwen indiende tegen toenmalig staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten. Ook zij had twee nationaliteiten. De PVV gaf gedoogsteun aan het kabinet waarin Veldhuijzen van Zanten zat.

 

Rutte haalt NIP-test en abortuspil door elkaar

Rutte gaat in op het voorstel van Asscher om de wijkverpleging uit te zonderen van bezuinigingen. De premier zegt dat er elk jaar geld bijkomt, maar dat het kabinet die groei nu wil beperken. Er zijn geen plannen voor een bezuiniging, ook niet voor de wijkverpleging. Het gaat om een afremming." Hij wil met de Kamer afspreken dat de kwaliteit, toegankelijkheid en werkdruk hier niet onder gaan lijden.

'Praat niet over liefde, u heeft de zorg kapot gemaakt voor heel veel mensen', spreekt PVV-leider fel tegenover Rutte. 'We moeten ons ook realiseren dat de zorgkosten in balans blijven met alle andere kosten. Dat is moeilijk, dat betekent verantwoordelijkheid nemen, dat heet besturen,' countert de premier. 

Premier Rutte reageert ook op de verwarring die woensdag ontstond over het schrappen van de mogelijkheid om de abortuspil bij de huisarts te krijgen. Hij blijkt de NIPT en de abortuspil met elkaar te hebben verward. 'Het was mijn fout, Pechtold heeft gisteren mijn tuintje aangeharkt. Maar het was een misverstand aan mij kant. Het was niet bedoeld om daar geheimzinnig over te doen. Sinds afgelopen vrijdag had ik in de gaten dat ik zat te prutsen,' aldus een eerlijke Rutte.

De premier had op vragen van PvdA-leider Asscher in eerste instantie geantwoord dat de abortuspil niet werd geschrapt. Woensdag verklaarde D66-leider Pechtold dat hij en Rutte er achter waren gekomen dat Rutte zich had vergist. De abortuspil komt inderdaad niet bij de huisarts.

 

De referendumwet en de 'aftapwet'

Marianne Thieme (PvdD) wil toezeggingen van premier Rutte dat als er een raadgevend referendum komt over de omstreden 'aftapwet' (de wet op de inlichten- en veiligheidsdiensten, de zogenoemde 'sleepwet'), de huidige regering binnen korte termijn een reactie geeft op de uitslag ervan. Ondere andere Thieme en Roemer (SP) vragen aan Rutte om het referendum en de uitslag ervan op voorhand serieus te nemen zolang de wet of het raadgevend referendum bestaat. Rutte belooft de wet op het raadgevend referendum op een fatsoenlijke manier uit te voeren.

Op de website van de AIVD wordt ondertussen uitgelegd waarom de dienst een nieuwe wet nodig heeft: "Sinds de invoering van de huidige Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv2002) is de veiligheidssituatie in de wereld aanzienlijk verslechterd. In dat dreigingsbeeld heeft de steeds verder ontwikkelende technologie een nadrukkelijke rol." 

 

Grapjes over de eikeltjespyjama van Klaver

Moties van Wilders

Geert Wilders (PVV) dient meerdere moties in. In het kort komt het er op neer dat hij geen geld meer wil naar ontwikkelingshulp, geen verlaging van de vennootschapsbelasting, de dividendbelasting voor buitenlandse beleggers niet te schrappen, en meer belastinggeld terug naar de burger: voor o.a. zorg, defensie en politie.

Wilders roept ook op tot de de-islamisering van Nederland en het sluiten van de grenzen. Pechtold vraagt zich af of Wilders überhaupt iets heeft opgestoken van de afgelopen zeven jaar, op deze manier wil niemand met hem samenwerken. Wilders verdedigt zich door te zeggen dat hij luistert naar zijn kiezers. In totaal dient Wilders twee moties van wantrouwen in: tegen Ollongren en Visser, vanwege hun dubbele nationaliteit.

Positieve kijk Dijkhoff

Klaas Dijkhoff (VVD) kijkt positief terug op het debat. Hij vindt dat er veel steun is voor het regeerakkoord vanuit de kamer. Bij de plannen rond de dividendbelasting ziet hij dat het moeilijk is samen te werken met sommige andere partijen, door te grote ideologische verschillen.

Jesse Klaver

Ook Klaver (GL) heeft het over de dividendbelasting, hij roept op deze niet af te schaffen. Een ingediende motie daartoe wordt door de SP, PvdA, Denk, 50Plus, PvdD en PVV ondersteund. Hij kijkt uit naar 'samenwerken waar mogelijk, de confrontatie zoeken waar nodig' met het nieuwe kabinet.

'Neem uitslag referendum serieus'

Kritiek uit de hoek van de SP op de plannen het referendum af te schaffen en de gevolgen die dat heeft voor het referendum over de 'sleepnetwet'. De uitslag van het referendum moet serieus worden genomen, omdat de referendumwet nog steeds van kracht is, vindt Roemer.

Ook ging Roemer in op het VN-verdrag voor een kernwapenvrije wereld, dat na 40 jaar onderhandelen nu op tafel ligt. De handtekening van Nederland ontbreekt nog. Roemer roept het kabinet op om, binnen de kaders van de samenwerking met onze NAVO-bondgenoten, zich in te zetten voor een kernwapenvrije wereld.

Wijkverpleging

Ophef bij de oppositie over de plannen van het kabinet rond de wijkverpleging. Alle oppositiepartijen, die samen 74 van de 150 zetels hebben, ondersteunen een motie van Asscher: het verzoek de wijkverpleging uit te zonderen van verdere bezuinigingen bij het sluiten van akkoorden.

PvdD, 50Plus en CU

De Partij voor de Dieren, 50Plus en de ChristenUnie houden het relatief kort. De PvdD dient verschillende moties in, voornamelijk over de bio-industrie en het klimaat. 50Plus betreurt het dat er geen minister voor of minister van Ouderenzorg is gekomen, en wil de AOW-leeftijd terug naar 65. De ChristenUnie wenst het kabinet vooral veel werkplezier en geeft het kabinet de zegen van God.

Nederlandse vlag in de Tweede Kamer

De SGP roept op tot het plaatsen van het Nederlandse rood-wit-blauw in de Tweede Kamer en wordt daarin gesteund door CDA, PVV, FvD en Denk. Op de vraag van Jesse Klaver of de Europese vlag daar dan bijkomt, zoals in veel andere nationale parlementen, reageert Van der Staaij ontkennend. 'Het gaat niet om de Friese vlag, niet om de Europese, niet om de regenboogvlag. Het gaat alleen om ons rood-wit-blauw.'

De tien geboden van Baudet

Als laatste, want kleinste partij in de kamer, is Forum voor Democratie aan de beurt. Baudet komt met maar liefst tien moties, waarvan hij er zeven kan voorlezen: drie over de 'bestrijding van het partijkartel', drie over immigratie en asiel en één over de Publieke Omroep. De laatste drie moties zal hij moeten bewaren voor een ander moment omdat hij over zijn tijd heen is.

Klik hier voor meer politiek bij Pauw

Het laatste nieuws van Pauw? Klik hier!

- Advertentie -

Recent in: POLITIEK

Premier Boris Johnson?

Premier Boris Johnson?

Artikel

De Britse conservatieven kiezen een nieuwe premier uit hun midden. Momenteel is Boris Johnson de grote favoriet. Waar staat deze controversiƫle politicus voor?...