Vanaf 30 september terug op NPO 1

Minister Van Engelshoven pleit voor gelijkheid

Minister Van Engelshoven pleit voor gelijkheid

Minister Ingrid van Engelshoven van Emancipatie kondigt stappen aan die zijn gericht op meer gelijkheid op de arbeidsmarkt, meer sociale veiligheid, acceptatie en meer genderdiversiteit en gelijke behandeling. Dit verklaart ze in een kamerbrief over de Emancipatienota, PRINCIPES IN PRAKTIJK.

“Het geeft hoop als we stilstaan bij hoeveel er de afgelopen decennia is bereikt, en dat wettelijke regels en culturele normen veranderbaar zijn”, schrijft de minister in haar brief. Ze doelt hier onder meer op het recht op gelijke behandeling en het brede draagvlak voor principes als gelijke kansen op de arbeidsmarkt.

Toch zijn deze principes volgens de minister nog niet voldoende gerealiseerd. Ze roept op tot een stevig maatschappelijk draagvlak voor verandering, gericht op drie pijlers: arbeidsmarkt, sociale veiligheid en acceptatie en genderdiversiteit. Op woensdag 4 april is Van Engelshoven te gast bij Pauw om te praten over deze doelen.


Arbeid en inkomen

In de kamerbrief staat dat het kabinet streeft naar gelijkheid tussen mannen en vrouwen op het gebied van arbeid en inkomen. Het aandeel van financieel onafhankelijke vrouwen moet stijgen. Minder dan de helft van de Nederlandse vrouwen is op dit moment financieel onafhankelijk (48,4 procent).

Minister Van Engelshoven vindt het belangrijk dat vrouwen hun eigen keuzes in vrijheid kunnen maken. “Het is goed als je zelf iets kunt betalen voor jezelf of je kinderen, zonder afhankelijk te zijn van je partner of van het armoedebeleid van de gemeente.”

Verder streeft ze naar een betere doorstroming van vrouwen naar hogere functies en het bestrijden van de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Er zal intensief worden samengewerkt met onder meer Stichting Topvrouwen, die de doorstroom van vrouwen naar topposities een impuls wil geven.

“Het  aandeel vrouwen in de raden van bestuur van de grote bedrijven was eind 2014 nog geen 10 procent. In raden van commissarissen was dit 11 procent. Van de raden van bestuur heeft 76 procent nog geen enkele vrouw in de gelederen, bij de raden van commissarissen bedraagt dit aantal 63 procent. Bedrijven krijgen tot 2023 de tijd om in beide raden tot een aandeel van 30 procent vrouwen te komen”, aldus Stichting Topvrouwen.

Ingrid van Engelshoven


 

WOMEN Inc. pleit voor verandering

WOMEN Inc. zet zich in om de financiële positie van vrouwen te versterken en adviseert de overheid en werkgevers hoe zij hieraan kunnen bijdragen. “Wij zien twee uitdagingen: loonverschil en de financiële ongelijkheid van vrouwen”, zegt Suzan Steeman, arbeidsmarktexpert bij WOMEN Inc. “In Nederland verdienen vrouwen gemiddeld 16,1 procent minder dan mannen. Het feit dat minder dan de helft van de vrouwen niet financieel onafhankelijk is, maakt ze kwetsbaar.”

Volgens Suzan spelen bij beide thema’s, de verdeling van werk en zorg, een belangrijke rol. “Het loonverschil is te verklaren door keuzes die mannen en vrouwen zelf maken. Vrouwen werken veel in deeltijd en besteden twee keer zo veel tijd aan zorg dan mannen.”

Als een vrouw een kind krijgt en minder gaat werken, moet ze volgens Steeman realiseren dat dit gevolgen heeft. “Je wordt afhankelijk van je partner en ook bij een scheiding kan dit verregaande gevolgen hebben. Ook heeft het invloed op je carrièrekansen en op de opbouw van je pensioen.”

Wij vinden het belangrijk dat er een andere verdeling van werk en zorg komt. Dit betekent niet alleen dat vrouwen meer moeten werken, maar ook dat mannen meer gaan zorgen. Uitbreiding van het geboorteverlof voor vaders en partners is hier essentieel in.” WOMEN Inc. pleit ervoor dat bijvoorbeeld mantelzorg niet automatisch op de schouders van vrouwen terecht komt.


Sociale veiligheid en acceptatie

Op dit gebied wordt de focus gelegd op minder intimidatie en geweld tegen vrouwen en meer sociale acceptatie en sociale veiligheid voor LHBTI’s. “Vrouwen en lhbti-personen worden vaker dan anderen geconfronteerd met (seksueel) geweld en sociale onveiligheid, zowel in de openbare ruimte als thuis, op school, op het werk, in de zorg en in de sport.”, aldus de minister.

De samenwerking met de Regenboogsteden worden tot 2022 voortgezet om bij te dragen aan meer sociale acceptatie van LHBTI’s. Regenboogsteden maken zich sterk voor het verbeteren van de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van deze groep. Ook zijn in de kamerbrief meerdere regenboogpunten opgenomen op het gebied van sociale veiligheid en acceptatie. Zo maakt seksuele diversiteit deel uit van de nieuwe kennisbasis voor tweedegraadslerarenopleidingen.


Meer over LHBTI-geweld? Lees ook: COC eist verandering bij afhandeling homogeweldVorig jaar gaf PvdA-kamerlid Kirsten van den Hul bij Pauw een vurig pleidooi over vrouwenemancipatie. Ze wees voorts naar de testosteronpolitiek van Trump en op het feit dat vrouwenrechten wereldwijd onder vuur liggen. Haar boodschap: er is nog genoeg om voor te vechten.

(tekst loopt verder onder fragment)Genderdiversiteit

Eerder liet minister Van Engelshoven weten af te willen van de term genderneutraal. Ook in de kamerbrief komt ze daarop terug: “De term genderneutraliteit, die soms wordt gebruikt, kan de suggestie wekken dat mensen zich geen man of vrouw meer zouden mogen voelen, of zich zo zouden mogen gedragen. Het kabinet gebruikt daarom de term genderdiversiteit: het doel is niet eenvormigheid, maar juist ruimte voor meer keuzes.”

Het plan van het kabinet is onder meer om stereotypering tegen te gaan. De minister streeft naar een betere representatie van vrouwen en lhbti-personen in de media; meer ruimte voor genderdiversiteit bij kinderen en jongeren en het versterken van gelijke behandeling conform het regenboogakkoord (waar afspraken in staan afspraken die de gelijke behandeling en emancipatie van lhbti’s versterken). 

Woman Inc. publiceerde een factsheet over de beeldvorming van vrouwen in de media. 

Door Max de Valck

Meer politiek bij Pauw? Klik hier

- Advertentie -

Recent in: POLITIEK

Premier Boris Johnson?

Premier Boris Johnson?

Artikel

De Britse conservatieven kiezen een nieuwe premier uit hun midden. Momenteel is Boris Johnson de grote favoriet. Waar staat deze controversiële politicus voor?...