Vanaf 30 september terug op NPO 1

Studenten lenen ‘gratis’ een spaarrekening bij elkaar

Studenten lenen ‘gratis’ een spaarrekening bij elkaar

Sinds de invoering van het leenstelsel in 2015 — de klassieke basisbeurs werd vervangen door een studievoorschot — is het percentage studenten dat geld leent van de overheid flink gestegen. In 2015 leende 33 procent, dit jaar 54 procent. Een gratis lening voor later.

Het NiBud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) deed onderzoek onder 1383 studenten aan het hbo en de universiteit. Meer dan de helft leent bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) aanzienlijke bedragen om later een hypotheek van te kunnen betalen, om financiële zekerheid op te bouwen of slechts omdat het niets kost. 

De rente op een studielening is dit jaar, voor vijf jaar, vastgelegd op nul procent. Oud-studenten krijgen na hun studietijd 35 jaar om het bedrag af te lossen, in die tijd kan de rente stijgen. Mocht een oud-student zich na die tijd onder een bepaalde salarisgrens bevinden, kan de studieschuld worden kwijtgescholden.

De gemiddelde studieschuld ligt momenteel op 13.000 euro. Het Centraal Planbureau verwacht dat dit bedrag flink zal stijgen sinds de invoering van het leenstelsel in 2015.

Wij vragen ons af:

 

 
- Advertentie -

Recent in: ECONOMIE