Vanaf 30 september terug op NPO 1

Rapport over Haga-lyceum openbaar gemaakt

Rapport over Haga-lyceum openbaar gemaakt

Het rapport van Onderwijsinspectie over het Islamitische Cornelius Haga Lyceum mag van de rechter gepubliceerd worden. Dat is vandaag besloten in een kort geding dat de school had aangespannen. De onderwijsinspectie heeft direct het rapport op haar website geplaatst.

Het Haga-lyceum wilde door middel van dit kort geding de publicatie van het rapport verbieden. Volgens de  Inspectie van het Onderwijs zou het slecht gesteld zijn met het burgerschapsonderwijs op de school en is er sprake van financieel wanbeheer. ''Het bestuur beschikt over weinig deskundigheid en ervaring en het intern toezicht schiet schromelijk tekort’’, aldus de inspectie.

In het rapport geeft de inspectie een hard oordeel over de school: ''de inspectie concludeert dat het beleid en handelen van het bestuur schadelijk is voor de stichting, de school en de leerlingen omdat het bestuur geen afstand neemt van personen met een omstreden reputatie waar het gaat om bevordering van burgerschap, zoals blijkt uit meldingen van de veiligheidsdiensten, omdat er sprake is van onrechtmatig financieel handelen van de directeur-bestuurder en omdat de directeurbestuurder door zijn optreden de relatie tussen school en overheid en externe partners schaadt.''

Volgens het rapport van de Onderwijsinspectie zijn er geen aanwijzingen dat de school salafisme opdrong aan leerlingen. Het Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTV) deed in maart melding dat leerlingen van het Haga-lyceum beïnvloed zouden worden door docenten die contact zouden hebben met terroristen.

De kwaliteit van het onderwijs wordt wel als onvoldoende beoordeeld: ''Met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs concludeert de inspectie dat de school onvoldoende invulling geeft aan de wettelijke opdracht tot bevordering van actief burgerschap en sociale integratie, en onvoldoende aandacht schenkt aan mogelijke risico’s die leerlingen in dat verband lopen.''

Op 18 juni zat advocaat van het Haga-lyceum Wouter Pors aan tafel om uit te leggen waarom de school niet wilde dat dit rapport openbaar zou worden.

- Advertentie -