Vanaf 30 september terug op NPO 1

Meldpunt voor ongewenste omgangsvormen in theater- film- en televisiesector

Meldpunt voor ongewenste omgangsvormen in theater- film- en televisiesector

Verenigingen van werkgevers, opdrachtgevers, fondsen, verenigingen van werknemers en beroepsverenigingen in sector uitvoerende kunsten hebben naar aanleiding van de recente gebeurtenissen in het kader van de #MeToo-discussie hun verantwoordelijkheid genomen door afspraken met elkaar te maken.

Onderdeel van de afspraken die zijn gemaakt is een gedragscode die alle partijen gezamenlijk opstellen, die duidelijke richtlijnen geeft voor werknemers en zzp-ers. Werkgevers en opdrachtgevers wordt gevraagd deze gedragscode te onderschrijven en duidelijk kenbaar te maken aan hun werknemers en zzp-ers die zij inhuren. Werkgevers en opdrachtgevers zullen daarnaast zorgdragen voor een veilige werkomgeving conform deze gedragscode.

Verder zal ook een onafhankelijke klachtencommissie worden ingevoerd, komen er twee of meer vertrouwenspersonen en een centraal meldpunt met een heldere werkwijze en dat eenvoudig via mail en telefoon te bereiken is. 

De partijen zoals brancheverenigingen, beroepsverenigingen, fondsen en verenigingen van werkgevers- en werknemersorganisaties erkennen dat er een probleem binnen de sector bestaat ten aanzien van een goede behandeling van klachten over integriteitsschendingen, discriminatie en (seksueel) machtsmisbruik. 

Naast de verschillende maatregelen die reeds ondernomen zijn, constateert de sector dat, met name door het grote aantal werkzame zzp’ers, de noodzaak ontstaan is om een overkoepelend meldpunt in het leven te roepen. De vertrouwenspersonen, een man en een vrouw, zullen vanuit de podiumkunsten-, film- en televisiesector gezamenlijk gefinancierd worden.


Lees wat we eerder schreven over #MeToo


Het #MeToo-debat in 5 scherpe opinies


Klik hier voor onze nieuwspagina

- Advertentie -

Recent in: CULTUUR