Vanaf 30 september terug op NPO 1

De verklaring van zorgboerderij de Hoge Aard

De verklaring van zorgboerderij de Hoge Aard

Hierbij ontvangt u de verklaring van de de Hoge Aard. Wij ontvangen zeer vele en ernstige bedreigingen. Wij zien derhalve geen reden om op televisie te komen. Wij volstaan met onderstaande verklaring.


Kopie van brief aan Alberto Stegeman van 18 oktober 2015

 

Geachte heer Stegeman,

 

Uit meerdere bronnen, o.m. van u zelf en van de dames Anja, Natasja en Jeanne tijdens de uitzending van Pauw op 15 oktober, hebben wij kennis genomen van de aantijgingen. Deze aantijgingen zijn onjuist. In onderstaande lijst laten wij u onze visie weten.

 

 1. Lijfstraffen. Er zijn nog nooit, vroeger noch vandaag, lijfstraffen gegeven. Er is niet met een bezem geslagen. Wanneer een kind bijt, slaat of schopt wordt hij vastgepakt totdat hij rustiger wordt.
 2. Straf en taakstraf. Straffen zijn in de vorm een standje, van een hartig woordje tot een stevige waarschuwing, stoppen met de spelactiviteit, naar je kamer gaan en daarna een gesprek met elkaar waarom het verkeerd ging. Bij een ernstige overtreding bijv. discriminerend schelden, een opstel schrijven.
 3. Niet of nauwelijks zorg krijgen. Het personeel, in vergadering bijeen, zegt juist het tegendeel. Met beleid en geduld worden de kinderen geleerd om zich zelf te verzorgen, wassen, kleden, tanden poetsen, kamer opruimen, goede omgangsvormen en huiswerk zelfstandig doen.
 4. Sensoren op de deuren. De kamers gaan niet op slot. Op voorschrift van Jeugdzorg zijn sensoren geplaatst. De sensor signaleert dat er iemand naar binnen of naar buiten gaat. Dit is bijvoorbeeld om te voorkomen dat een kind of een derde ongezien bij een ander kind op de kamer kan komen. Vrijwel iedere instelling waar kinderen overnachten heeft in het kader van zorgplicht en regelgeving dergelijke sensoren.
 5. Telefoongesprek voeren in het bijzijn van een begeleider. Dit is volgens de afspraak en op verzoek/last van curator/voogd met ouders. De Hoge Aard is daarin volgend. Deze regeling geldt dan ook niet voor alle kinderen.
 6. Frequentie van bezoek en het bezoek onder begeleiding Dit is volgens deafspraak die de curator/voogd met de ouders maakt. De Hoge Aard is ook in deze volgend. Deze regeling geldt eveneens niet voor alle kinderen.
 7. De kinderen zijn werkslaven. Hier is geen sprake van. De kinderen volgen een schoolopleiding en zijn overdag dus op school. Het werken en meehelpen op de boerderij is een vorm van dagbesteding. De jongen van 20 jaar helpt mee met het verzorgen van de paarden. Hij doet ook klusjes rond het huis. Hij is graag buiten en wil later boerenknecht worden. NN heeft geleerd om een aantal klusjes alléén te doen. In zo’n geval komt een begeleider tussentijds regelmatig poolshoogte nemen. Andere klussen doet hij samen met een begeleider. De Hoge Aard verzet zich tegen de term slaaf in combinatie met De Hoge Aard welke context dan ook.
 8. Medicijnbeheer is slecht geregeld. Hier is geen sprake van. Er wordt gehandeld volgens een goedgekeurd protocol. Medicijnen worden uitsluitend voorgeschreven door de arts. Het medicijnbeheer is de verantwoordelijkheid van de apotheek. De apotheek zet ze uit in een baxtersysteem. Voor ieder kind is de dagdosis verpakt op dag en tijdstip. De begeleider met het certificaat medicijnbeheer deelt de zakjes uit bij het eten. Het is één keer voorgekomen- en dit staat op beeld- dat de schoonmaakster dit zakje heeft nagebracht omdat de bevoegde begeleider niet meer aanwezig was. Dit is niet goed. Overigens heeft deze schoonmaakster wel een diploma ziekenverzorgende.
 9. Sociaal isolement. Hier is geen sprake van. Aan ieder kind wordt een sociaal netwerk aangeboden wat bij hem past. Ze zitten op voetbal en hockey, gaan naar dansles en scouting, doen mee aan springwedstrijden, muziekles, vriendengroepen.
 10. Psychische mishandeling. Hier is geen sprake van. Dit blijkt uit oinderzoek van IGZ en BJZ maar ook uit het feit dat de kinder-en jeugdpsychiater al jaren meerdere kinderen van de HA onder behandeling heeft. Hij heeft bevestigd dat hij geen signalen van de kinderen hierover heeft gezien of gehoord. Evenmin zijn er signalen of zorgmeldingen gekomen met deze klacht van andere mensen die professioneel bij de Hoge Aard zijn betrokken zijn zoals maatschappelijk werkenden, leraren, trainers, dansleraren. instructeurs e.d.Na het recente onderzoek rapporteert de vertrouwensarts aan BJZ dat de kinderen het naar hun zin hebben en zich veilig voelen.
 11. Zonder eten naar school. Aperte onzin. De kinderen krijgen iedere dag een lunchpakket mee.
 12. Gebrek aan privacy. Veel activiteiten gebeuren in groepsverband zoals paardrijden en spelactiviteiten. Ze hebben een vrije keuze met wie ze spelen zoals filmkijken, Wiiën of muziek draaien en muziek maken. Ze zijn ook vrij om naar hun kamer te gaan en daar hebben ze een moment voor zichzelf. Hun kamer is met eigen spulletjes is aangekleed. Ze kunnen een brief schrijven naar hun ouders. Een enkele bewoner heeft een eigen mobiel.
 13. Niet bij elkaar mogen staan en dan niet mogen praten. Alleen smorgens vroeg is dat zo wanneer de taxibusjes van de diverse scholen komen. Het kind moet op de aangewezen vaste ophaalplek staan. Staan ze bij elkaar dan maken ze elkaar druk en is het zo ruzie. Bovendien is het voor de verschillende chauffeurs dan lastig zeker te weten dat ze het goede kind meenemen.
 14. Kinderen zien geen dokter. Dit is niet waar. Ieder kind heeft een huisarts en een tandarts. Vier kinderen hebben meerder keren per jaar een gesprek met hun psychiater. Een van de kinderen bezoekt de psycholoog. Andere disciplines ter begeleiding zijn; orthopedagoog, de maatschappelijk werkenden van MEE en JUZT. Vanzelfsprekend worden de kinderen bij medische klachten gezien door de huisarts of, indien de klacht dat vereist, door een andere ter zake kundige medicus.
 15. Geen internet op de kamer. Als ze er aan toe zijn krijgen ze internet op de kamer. NN heeft geen internet meer op zijn kamer.Op school en op de Hoge Aard  bezocht hij namelijk pornosites, en liet hij die ook aan andere (veel jongere) kinderen zien. Ter voorkoming van herhaling kan NN alleen onder toezicht gebruik maken van internet.
 16. Geen mobiel. Dit geldt niet voor iedereen.NN heeft een mobiel bij zich als van de boederij weg gaat, bijv naar dansles.
 17. Geen eten. Dit is pertinent onjuist. Er zijn per dag drie maaltijden. Een restaurant uit het dorp levert de warme maaltijd. Die wordt tussen 5 en 6 uur als groep genuttigd. Melk, yogydrank, fris en fruit worden bij de maaltijden aangeboden. Koffie en thee/frispauzes worden samen gedaan.
 18. Strafkamp. Geen sprake van.De poort staat altijd open en de kamers worden niet op slot gedaan. Als ze willen kunnen ze gewoon van het terrein af en dat doen ze ook regelmatig.
 19. Buiten staan in de pyama. De Hoge Aard herkent zich hierin niet omdat het wordt voorgedaan alsof dit structureel beleid zou zijn. De Hoge Aard kan zich slechts 1 incident herinneren dat hierop zou kunnen lijken, dat speelde een paar jaar geleden. Het was ‘s-morgens bij het opstaan. Een jongen beledigde, discrimineerde en schoffeerde zijn buurjongen ernstig. De leiding heeft hem een time-out gegeven door hem voor  5 a 10 minuten buiten zijn kamer te zetten in zijn pyama. Daarna heeft een gesprek met hem plaatsgevonden. Het was geen hartje winter en er lag geen sneeuw. Overigens zou de leiding dat in de huidige tijd op een andere wijze aanpakken.
 20. Angstcultuur. Volgens de Hoge Aard zijn de kinderen openhartig naar de medewerkers en de leiding. Aan de vertrouwensarts en de burgemeester hebben de kinderen helemaal niet laten blijken dat ze angstig zijn, integendeel. Ze weten dat er kaders zijn en dat er huisregels zijn die opgevolgd moeten worden.
 21. Niet van je kamer af mogen gaan. Dit is niet juist. Na school overlegt de begeleider wat het kind ‘s-avonds wil doen. Dat kan buiten zijn of in de hobbyruimte. Een enkeling wil liever op zijn kamer zijn. Eén keer per week is er een gezamelijke activiteit binnen of buiten zoals samen TV kijken. De kinderen zijn de hele dag bezig op school of op de boerderij, bij hun sportclub of hobbyclub. Na het avondeten is er training of huiswerkles. Na thuiskomst gaan ze douchen en blijven ze meestal op de kamer om tv te kijken, huiswerk te doen of iets anders.
 22. Post achterhouden of verscheuren. Dit gebeurt pertinent niet. Zie de kaarten op de kamers. Als er twijfel bestaat bij de leiding over een brief, dan wordt altijd de voogd of curator ingeschakeld. Een andere keer komt de voogd zelf met de post omdat de voogdijinstelling het postadres kan zijn.
 23. Spullen weg doen. Dit gebeurt niet. Het kan zijn dat bewoners teveel spullen hebben. In dat geval  worden er spullen opgeslagen op zolder in een doos op naam. Als een kind verhuist dan wordt een inventarislijst opgemaakt en voor ontvangst getekend door voogd of curator.
 24. Met een bord gegooid naar NN. Dit is niet gedaan, wel is er een bord op de grond gevallen. Dit was in een situatie waar de betreffende bewoner op een computer aan het kijken was naar een pornografische scene terwijl andere jonge bewoners er bij stonden te kijken.
 25. Niet mogen doorgeven van het overlijden van vader. De Hoge Aard was niet op de hoogte.Er is door moeder geen overlijdenskaart gestuurd naar betrokkene of naar de Hoge Aard. Het betreft het overlijden van vader in de vakantie van 2014. Dit is pas gemeld aan de Hoge Aard in juli 2015. Door de hectiek van de dag heeft de Hoge Aard verzuimd om dit met de moeder te bespreken hoe dit aan betrokkene te vertellen. Tijdens de zitting van de Rechtbank op woensdag 15 oktober 2015 over het curatorschap is dit voorval uitgesproken. De Hoge Aard betreurt dat e.e.a. is verlopen zoals het is verlopen.
 26. Het is de Hoge Aard om het geld te doen. Dit is niet zo.Het uitgangspunt voor de Hoge Aard is een goede vorming en ontwikkeling van de kinderen. Hiervoor wordt veel extra gedaan, die niet ten laste van het pgb budget worden gebracht. Bijvoorbeeld: De contributie voor de sportclub, de aanschaf sportkleding en paardrijkleding. Ook gaan de kinderen regelmatig mee naar Spanje. Er is een kind met een klein PGB budget terwijl hij 24/7 op de boerderij woont en dagelijks begeleiding krijgt van een orthopedagoog. Het zak-en kleedgeld vult de Hoge Aard uit eigen middelen regelmatig aan omdat de Hoge Aard anders geen nette kleren kan kopen.
 27. De Hoge Aard is een commercieel bedrijf. Bij iedere zorgboerderij is het normaal dat behalve de zorgverlening een boer ook aan andere activiteiten doet. Naast paarden en pony’s voor de kinderen wordt er soms een paard voor de dressuur gekocht of verkocht. Ook is er een bed and breakfast van 2 tot 4 kamers. Deze andere activiteiten zijn overigens maar beperkt.
 28. NN vertrekt omdat ze niet het langer aan kan zien. Dit is niet waar. Mevrouw verzorgde de lunchpakketten, kookte en deed de schoonmaak. Omdat ze haar bevoegdheden overtrad is per direct de vrijwilligersovereenkomst met haar beëindigd. Om privacyredenen kan niet vermeld worden welke deze overtredingen zijn. Ze waren echter dusdanig ernstig dat ogenblikkelijke beëindiging noodzakelijk was.
 29. NN is niet meer opgeroepen. Mevrouw heeft 1,5 jaar als oproepkracht gewerkt tot april 2013. Ondanks haar toezegging is mevrouw niet begonnen aan de SPW opleiding. Ook kon zij op het verzoek van de Hoge Aard geen VOG verklaring overleggen. Er zijn nog meer redenen welke om privacyredenen niet vermeld kunnen worden. Die redenen zorgden er echter wel voor dat mevrouw zeer bewust niet meer opgeroepen werd.
 30. Onbevoegd personeel. Alle medewerkers die de zorg en begeleiding verrichten zijn daartoe bevoegd. Ook is er van alle medewerkers een VOG verklaring aanwezig.
 31. NN heeft 7 jaar hier gewoond. Dankzij de inzet van de Hoge Aard en Kentron kreeg hij zijn probleem onder controle. Werken op de boerderij met een vaste struktuur bleek de goede therapie voor hem te zijn. Later is hij is doorgestroomd naar begeleid kamerwonen.
 32. NN zegt zelfmoord te willen plegen. Dit heeft NN jammer genoeg nooit aan de Hoge Aard gezegd. In het begin van haar verblijf was ze ongelukkig. Ook schommelde haar gewicht. Dankzij veel aandacht en begeleiding ging het later beter. Ging naar dansles en kreeg veel bijles. Ze schrijft een blij stuk over de Hoge Aard in de Stem en in jaarverslag 2013. Van uitbuiting is geen sprake. Wel was NN weinig gemotiveerd om mee te helpen. Haar medicijnen werden voorgeschreven door de psychiater en vanaf haar 18e had zij deze in eigen beheer.
 33. De vlucht NN. is handelingsonbevoegd en staat onder bewindvoering. NN volgde de opleiding nivo 3 Sport en Dressuur en ze had al een paar stages achter de rug. Op een zeker moment in maart 2015 zou NN een gesprek op school hebben met de mentor en bewindvoerder en de schoolmaatschappelijk werkende. NN verscheen niet op school en stad en land werd afgebeld. Die middag verscheen ze op school met de eigenaresse van een dressuurschool in België. Zij kende deze mevrouw van haar vorige stage. Er was een goede klik tussen NN en deze mevrouw. Ook was ze in dit gesprek nog steeds vol lof over de Hoge Aard. De school en mentor en bewindvoerder zijn akkoord gegaan met haar vertrek naar België. NN noemt dit nu een vlucht terwijl zij heeft het altijd goed naar haar zin heeft gehad. Ze was altijd netjes verzorgd. Ze hoefde niet veel te doen in de stal en deed het liefste rijden, borstelen en vlechten. De andere reden om weg te gaan zou kunnen zijn omdat NN -achteraf is dit bekend geraakt- meer wist over de overval op 18 februari. Zij had deze informatie gedeeld met haar buurmeisje. De recherche was bezig met het onderzoek.
 34. Bezoekregeling met moeder van NN. De bezoekregeling is vastgesteld door buro Jeugdzorg en later overgenomen door de mentor. De Hoge Aard heeft hier geen invloed op.
 35. Interview. De bandopname van het gesprek tijdens het bezoek in juni is ongetwijfeld een juiste weergave. Maar is wat NN zegt ook echt wat hij wil?. Dat is de vraag. Daags na het gesprek van de bandopname zegt NN dat hij een naar gevoel over heeft gehouden van het gesprek. Hij heeft het volgende toen opgeschreven. “lieve mensen die dit lezen. toen mama die donderdagavond bij mij was deed ze heel raar ze had de tas bij haar op de bank terwijl ze die altijd naast de bank zet.Dat was al raar maar ze vroeg telkens heb je het hier wel naar je zin? En ik zei ja en ze bleef zo doordrammen dat ik ook andere dingen zei  terwijl ik dat niet wou dus dat vond ik al heel raar en zo ken ik mijn moeder niet en op een gegeven moment had ik door dat ze heel zenuwachtig was en daardoor kreeg ik de indruk dat ze alles aan het opnemen was en ik dacht wow dat mijn moeder dat bij mij doet dat vind ik niet kunnen dat is priveschending dus wat kan ik daar aan doen”. Einde citaat van brief.

 

Met de kennis vandaag n.a.v. wat mevrouw heeft gezegd in het programma Pauw op 15 oktober kan de Hoge Aard niet anders tot de conclusie komen dat hier opzet in het spel is.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

In maart 2015 tracht de curator NN mee te nemen. Dit wordt in Pauw bevestigd door mevrouw. NN heeft toen duidelijk gemaakt aan de curator en aan de politie dat hij niet mee wilde gaan met de curator. NN is op de boerderij gebleven.

                                                                                                              

Kort daarna komen de signalen, dat er ergens iets gaande is. Later blijkt dat u door mevrouw bent ingeschakeld. Ook de curator is hiervan op de hoogte geweest.

In het gesprek in juli met mevrouw in het bijzijn van de curator zegt mevrouw dat zij niets met uw programma te maken heeft. Ze zou alleen een telefoonnummer van een programmamaker hebben doorgegeven aan de curator.

 

Ondertussen is de Hoge Aard voor twee andere jongvolwassenen bezig met uitplaatsing. Cliënt NN vertrekt zelf en cliënt NN stroomt door naar begeleid kamerwonen.

NN wil dit zelf ook natuurlijk ook graag en zijn moeder bewerkt hem in de telefonische en mondelinge gesprekken.

 

Op 15 oktober vindt er een zitting van de Rechtbank plaats op de Hoge Aard vanwege het voorgenomen ontslag van de curator. In het gesprek met de rechter heeft NN verklaard dat hij zijn programma en doelen op de Hoge Aard wil voltooien voordat hij naar begeleid kamerwonen doorstroomt. Zijn moeder gaat hiermee ook akkoord. ‘s Avonds wordt moeder door Pauw geinterviewd en geeft aan dat NN graag weg wil.

 

NB. Uit de beschikking tot ontheffing van het gezag en uit de beschikking tot ondercuratelestelling blijkt dat beide ouders hebben verklaard akkoord te zijn met de plaatsing op de zorgboerderij.

 

 

Conclusie:

 

Gezien al het voorgaande menen wij dat de uitzending van uw programma (zeer waarschijnlijk) gebaseerd is op aantijgingen van personen die ons inziens zelf niet al te betrouwbaar zijn. Iemand krijgt niet zomaar geen VOG. De moeder van NN zegt in de uitzending van Pauw aantoonbaar onjuiste dingen.

 

U hebt maandenlang gewerkt aan een hypothese, namelijk dat er bij ons allerhande dingen mis zouden zijn. In de voorvertoning op uw site laat u een moeder zien die beweert dat haar kind heel bang is, Diezelfde moeder is eerder deze week, ten overstaan van de Rechtbank en in bijzijn van haar kind, nog akkoord gegaan met verlenging van het verblijf van haar kind bij de Hoge Aard.

 

Als u toch doorgaat met uw uitzendingen waarin wij tendentieus en op onheuse wijze worden neergezet handelt u ons inziens onrechtmatig en zullen wij niet aarzelen u, uw bronnen en SBS6 in rechte te betrekken. Wij hechten eraan u te berichten dat u niet alleen ons maar ook de kinderen die hier wonen en de mensen die voor ons werken groot onrecht aandoet. Elk opzettelijk filmen in woningen of niet-publieke plaatsen is bovendien volgens art. 139f Wetboek van Strafrecht verboden tenzij dit vooraf duidelijk is aangekondigd.

Wij wijzen u er nogmaals op dat zowel de Inspectie Gezondheidszorg als Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant beide recent en uitgebreid onderzoek hebben gedaan en geen misstanden hebben aangetroffen, al helemaal niet van het kaliber dat u suggereert.

Het gesprek dat wij met u hebben gevoerd gaf ons het gevoel dat u wellicht nog enigszins objectief wilde zijn in uw berichtgeving. Uw optreden in het programma Pauw maakt ons duidelijk dat het u niet om de waarheid te doen is, maar om het neerzetten van uw eigen werkelijkheid.

 

Dat vinden wij ernstig. Wij hadden u hoger aangeslagen. Wij zullen dan ook geen medewerking verlenen aan een weerwoord op camera voor uw programma omdat wij ernstige twijfels hebben aan uw objectiviteit, “ We gaan zeker geen aantijgingen die niet kloppen uitzenden maar we gaan dit uitzenden omdat het belangrijk is om te doen”,einde citaat van U in Pauw.

 

Wij gaan ervan uit dat u vanuit uw journalistieke verantwoordelijkheid desalniettemin ons weerwoord als hiervoor omschreven op een passende wijze in uw uitzending zult verwerken. Bent u het niet met ons eens dat u dan in feite geen uitzending meer hebt?

 

Met vriendelijke groet,

 

Directie van de Hoge Aard,

 

 

 

 

                                                          ,

 

- Advertentie -