Vanaf 30 september terug op NPO 1

Aantal jongeren in jeugdzorg fors toegenomen sinds 2015

Aantal jongeren in jeugdzorg fors toegenomen sinds 2015

 

Volgens het Centraal Bureau Statistiek is het aantal jongeren in de jeugdzorg sinds 2015 fors toegenomen. In 2019 zitten er maar liefst 428.000 Nederlandse jongeren in de jeugdzorg. Dat is een toename van 13 procent sinds 2015. Een op de tien kinderen onder de 18 in Nederland zit nu in het programma en de diensten die jeugdzorg verlenen lijden eronder. Dat heeft soms zware gevolgen. (Bron: CBS)

Geldproblemen

Vanwege gedragsproblemen, slechte opvoeding of psychische problemen komen steeds meer jongeren terecht bij de jeugdzorg en dat is een groot probleem volgens de vakbonden. Hoewel het aantal jongeren toeneemt, geldt dat niet voor de budgetten. Er is te weinig geld om iedereen goed te helpen, waardoor de kwaliteit afneemt. Daarom willen FNV Zorg en Welzijn en CNV Zorg en Welzijn dat er een structureel budget van 750 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld door het ministerie van Volksgezondheid. Verder eisen ze ook dat er eenmalig 200 miljoen euro vrijgemaakt wordt voor werknemers en werkgevers, om op die manier elke zaak de aandacht te kunnen geven die het verdient.
(Bron: AD)

Oorzaak

Een deel van de kinderen die jeugdzorg nodig hebben komen uit arme gezinnen, eenoudergezinnen en gezinnen met een migratieachtergrond. Via wijk- en buurtteams, georganiseerd vanuit de gemeente, probeert de overheid met deze kinderen in contact te komen. Mede door de efficiëntie van deze methodes worden er nu meer jongeren bereikt die voorheen onopgemerkt gingen.   
(Bron: AD)

Reactie 

Het ministerie van Volksgezondheid geeft aan zich bewust te zijn van de toename, maar spreekt over een vlakkende stijging. Volgens het ministerie is het goed dat de problemen waar deze jongeren mee kampen beter in beeld komen, maar zegt dat er binnen verschillende gemeentes veel variatie is in de redenen waarom jeugdzorg wordt ingeroepen. Voornamelijk in Limburg en Groningen is het aantal jongeren in de jeugdzorg toegenomen.
(Bron: ADDVHN)

Gevolgen

Veel jongeren die bij jeugdzorg terecht komen krijgen de hulp die ze nodig hebben, maar dat is lang niet bij iedereen het geval. Soms zijn de problemen dermate groot dat de jongeren niet meer thuis kunnen wonen. Vorige week was staatssecretaris van Volksgezondheid Paul Blokhuis te gast bij PAUW om het te hebben over jongeren zonder vaste woon- of verblijfplaats. Ook kwamen een aantal van deze zogenaamde ‘spookjongeren’ zelf aan het woord.

Klik hier voor meer nieuws van PAUW

- Advertentie -

Recent in: GEZONDHEID